Μουσείο Ενάλιας Αρχαιολογίας

/
/

Πληροφορίες

Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός 3ο Βραβείο

Ο προτεινόμενος ανασχεδιασμός:
– αποκαθιστά πλήρως την αρχική μονάδα σιλό
– αναδεικνύει τα κατάλοιπα του λιμενοβιομηχανικού τοπίου ξαναχρησιμοποιώντας υλικά και μέλη καθαιρέσεων  
– εισάγει στοιχεία σύγχρονου έργου, που όμως διατηρεί την “ταυτότητα” του παρελθόντος του.

Το στοίχημα της πρότασης είναι να αποδώσει τη νέα φυσιογνωμία με σύγχρονη γραφή, ανασυνθέτοντας την ύλη του βιομηχανικού μνημείου. Η κεντρική ιδέα της δομής του Μουσείου στηρίζεται στην πορεία καταβύθισης από το ψηλότερο επίπεδο προς το ισόγειο, όπου κλείνει ο κύκλος της επίσκεψης στο κατάστημα και το καφενείο. 

Το σημερινό έργο είναι αποτέλεσμα επεκτάσεων ενός αρχικού κτιρίου (1936). Την ελάχιστη λειτουργική μονάδα απαρτίζει το πρώτο σώμα κυψελών, που συντηρηρείται ως κτίριο-έκθεμα. Στο δεύτερο σώμα του αρχικού κτιρίου προτείνονται ελάσσονες εσωτερικές επεμβάσεις, ώστε να φιλοξενηθεί το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων, με παράλληλη διατήρηση των όψεων του 1936. Η πτέρυγα της δεκαετίας του 1960 αφήνει μεγαλύτερη ελευθερία επεμβάσεων, προκειμένου να μεταλλαχθεί από κλειστό βιομηχανικό κέλυφος σε εξωστρεφές δημόσιο κτίριο. Στο περίγραμμα των όψεων του ‘60 αναρτάται διάτρητο πέτασμα φτιαγμένο από τα “σπόλια” των κυψελών, που αφήνει να διαφαίνεται τί συμβαίνει πίσω του. Eλευθερώνεται υψηλός χώρος στην καρδιά του Μουσείου, στον οποίο εισέρχεται κανείς από τέσσερεις διάφανες πλευρές. 

Ο περιβάλλων χώρος διαμορφώνεται με αδρά χαρακτηριστικά: εγκάρσιες χαράξεις αρθρώνουν επιμέρους ενότητες υπαίθριων και υπόστεγων χώρων.

/

Συντελεστές

αρχιτεκτονες
Γ. Κίζης, Κ. Κίζης, Ν. Μπελαβίλας, Β. Τροβά
συνεργατες αρχιτεκτονες
Κ. Πολίτη, Γ. Πανταζής, Ά. Πιτσικάλη, Χ. Κολά, Π. Πρέντου
συμβουλοι
στατικα
Φ. Καρυδάκης
ηλεκτρομηχανολογικα
Χ. Ζόμπολας
συνεργατες
φωτορεαλισμοι
Ά. Ανδρέου - Illusion 3D