Μουσείο Αργυροτεχνίας

/
/

Πληροφορίες

Το Μουσείο Αργυροτεχνίας φιλοξενείται στον δυτικό προμαχώνα της νοτιοανατολικής ακρόπολης του Κάστρου των Ιωαννίνων (Ιτς-Καλέ). Kαταλαμβάνει τα δύο επίπεδα του προμαχώνα και το κτίσμα των παλιών μαγειρείων (σύνολο 700 τ.μ.). Στο ισόγειο αναπτύσσεται η εντότητα της έκθεσης, που αναφέρεται στην τεχνολογία και στην ιστορία της αργυροχοϊας στην Ήπειρο. Στην άνω στάθμη του προμαχώνα, εκτίθεται η συλλογή αργυρών αντικειμένων με τελική αναφορά στην σύγχρονη αργυροχοΐα των Ιωαννίνων. Στην ίδια στάθμη διαμορφώνεται χώρος για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και μικρός χώρος προσωπικού. Η πορεία επίσκεψης καταλήγει στα αίθουσα των παλιών μαγειρείων, όπου διαμορφώνεται ο χώρος πολλαπλών χρήσεων (για διαλέξεις, μικρές περιοδικές εκθέσεις κ.λπ.), το πωλητήριο και το καφέ. Το ύφος της έκθεσης διαφοροποιείται από τη μια στάθμη στην άλλη. Στην Α’ στάθμη η έκθεση διαμορφώνεται με μια αυτόνομη κατασκευή από ένα συνεχές συνθετικό υλικό (corian), που ελίσσεται μέσα στο ογκώδες και υποβλητικό πέτρινο κτίσμα χωρίς να το ακουμπάει, ενώ στη Β’ στάθμη η συλλογή των αργυρών εκθεμάτων εκτίθεται σε προθήκες ανηρτημένες από τους θόλους.

/

Συντελεστές

εργοδοτης
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
αρχιτεκτων
Γιάννης Κίζης
ομαδα μελετης
M. Ραυτοπούλου, Λ. Πολυζωγοπούλου, Γ. Πανταζής