Μουσείο Βυρσοδεψίας

/
/

Πληροφορίες

Η «Δημιουργία Μουσείου Βυρσοδεψίας Δήμου Καρλοβασίων» στην περιοχή των Ταμπάκικων στο Καρλόβασι της Σάμου, προτείνεται σε μια περιοχή που διατηρεί τον βιομηχανικό της χαρακτήρα. Το νέο μουσείο θα στεγαστεί σε υφιστάμενο κτίριο (πρώην βυρσοδεψείο Ταλαμπέκου – Συναδινού) με την προσθήκη κτίσματος εισόδου – υποδοχής και «Θυρίδας Επιχειρηματικής Ενημέρωσης».

Το νέο κτίριο υποχωρεί στο πίσω μέρος του υπαίθριου χώρου, ώστε να αφεθεί αυλή, ως υπαίθριος εκθεσιακός χώρος. Το ύψος του παραμένει χαμηλό, έτσι ώστε να μην  παρεμβαίνει στην «κορυφογραμμή» της περιοχής. Το υφιστάμενο κτίριο θα αποτελέσει το βασικό εκθεσιακό χώρο του Μουσείου, διατηρώντας τη μορφή του και τον ενιαίο χαρακτήρα του εσωτερικού του χώρου. Το υφιστάμενο κτίριο και τα στοιχεία της παραγωγικής διαδικασίας θα αποκατασταθούν.

Μικρό προστέγασμα σηματοδοτεί την παρουσία του νέου μουσείου. Το σχήμα και η έδρασή του σε μία μόνο κατά μήκος δοκό του προσδίδουν ελαφρότητα και το βοηθούν να επικοινωνεί με τους υπαίθριους χώρους της έκθεσης και του κυλικείου, που βρίσκονται εκατέρωθέν του.
Η μορφή και τα υλικά του νέου κτιρίου (εμφανής λιθοδομή, στύλοι, δοκοί και σενάζ εμφανούς σκυροδέματος) αναφέρονται στο παλιό κτίριο αλλά καθιστούν πάντα διακριτή τη σύγχρονη κατασκευή του.

/

Συντελεστές

εργοδοτης
Δήμος Καρλοβασίων
ομαδα μελετη
Γ. Κίζης, Γ. Παπαγιαννάκης
μουσειολογικη μελετη
E. & Σ. Χαραλαμπίδου, Α. Πλυτάς

επομενο εργο

Wave Mall