Κατοικία και Γραφείο στην Πλάκα

/
/
/

Συντελεστές

Εργοδοτης
Γ. Κίζης
Αρχιτεκτονες
Γ. Κίζης, Δ. Λεβέντης