Αναδιάρθρωση Ραδιομεγάρου ΕΡΤ

2020-2021

/
/

Πληροφορίες

Η παρούσα αρχιτεκτονική μελέτη στοχεύει στην συνολική αναβάθμιση όλου του συγκροτήματος της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Η μελέτη συντάχθηκε με οδηγό το νέο οργανόγραμμα της ΕΡΤ· ωστόσο, αυτό δεν αποτέλεσε το μόνο κριτήριο των αρχιτεκτονικών και λειτουργικών επιλογών. Το κύριο μέλημά μας ως αρχιτεκτόνων ήταν να προτείνουμε τις απαραίτητες «χειρονομίες» ώστε το υφιστάμενο κτιριακό σύνολο να μπορέσει να καταστεί λειτουργικό και ευχάριστο σε βάθος χρόνου, έτσι ώστε να μπορέσουν να αποφευχθούν ατυχείς παρεμβάσεις στο μέλλον.

Το όραμα ενός αναβαθμισμένου αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος για τους εργαζόμενους της ΕΡΤ, αντάξιο της ποιότητας πληροφόρησης και πολιτισμού που παράγουν καθημερινά, χρειάζεται ορισμένες ριζικές αλλαγές για να επιτευχθεί. Στόχος είναι η μελέτη αυτή να γίνει ο «οδικός χάρτης» για την σταδιακή εφαρμογή της σε βάθος χρόνου, έτσι ώστε, μετά την εκπόνηση μελετών εφαρμογής για επιμέρους τμήματα του έργου και την σωστή εφαρμογή των προτάσεών μας, σε λίγα χρόνια από σήμερα η ΕΡΤ να αποκτήσει ένα πλήρως αναβαθμισμένο περιβάλλον που να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες του οργανισμού για άλλα πενήντα χρόνια.

/

Συντελεστές

εργοδοτης
ΕΡΤ Α.Ε.
Αρχιτεκτονες
Γ. Κίζης, Κ. Κίζης
Συνεργατες Αρχιτεκτονες
Α. Ράπτης, Κ. Τσαρούχα
Φωτορεαλιστικα
Θ. Γαλλιάκης