Μουσείο Παιχνιδιών Μπενάκη

/
/

Πληροφορίες

Αντικείμενο της μελέτης είναι η αποκατάσταση, αναδιαρρύθμιση και επέκταση του διατηρητέου Μεγάρου Β. Κουλούρα για την επανάχρησή του ως Μουσείου Παιχνιδιών. Οι περιορισμένοι χώροι του υφιστάμενου κτιρίου δεν αρκούν για να εξυπηρετήσουν την άρτια λειτουργία ενός μουσείου και τις ανάγκες του τόσο για αποθηκευτικούς χώρους, όσο και για αυτόνομους χώρους γραφείων, αρχείου και συντήρησης. H προσθήκη ενός νέου κτιρίου, σε επέκταση του υφιστάμενου, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκληρωμένη και αυτόνομη λειτουργία του Μουσείου Παιχνιδιών και για την εξασφάλιση χώρων για περιοδικές εκθέσεις, βιβλιοθήκη, εκπαιδευτικά προγράμματα και συναφείς εκδηλώσεις. Βασικές αρχές σχεδιασμού του νέου κτιρίου, είναι η μορφική συγγένειά του με το παλιό όσον αφορά τα υλικά, αλλά και η αντίθεση όγκων και τεχνοτροπίας, με στόχο η προσθήκη να αποτελέσει ένα σύγχρονο φόντο για το Μεγάρο, σαφώς διακριτό από αυτό, και το οποίο μαζί με τον διατηρούμενο περιβάλλοντα χώρο αφενός συμπληρώνουν τη λειτουργία του, αφετέρου συμβάλλουν στην ανάδειξη αυτού.

/

Συντελεστές

εργοδοτης
Μουσείο Μπενάκη
αρχιτεκτονες
Γιάννης Κίζης & Συνεργάτες Ε.Ε.
ομαδα μελετης
Γ. Κίζης, Ε. Κουσκούτη