Με πάνω από πενήντα χρόνια ιστορίας, το Kizi Studio συνεχίζει να είναι ένα εργαστήρι σύγχρονης αρχιτεκτονικής.